Wydarzenia

W Galerii Amber rozmawiamy w języku migowym

03.08.2023 - 31.12.2023 , 09:00 - 21:00

W Galerii Amber przełamujemy bariery z jakimi Głusi i słabosłyszący muszą mierzyć się każdego dnia. Aby zlikwidować te bariery komunikacyjne, uruchomiliśmy Tłumacza Migam – usługę natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu.

Tłumacz jest dostępny za pomocą wtyczki na naszej stronie (prawy dolny róg ekranu) oraz czynny w godzinach: pon.-pt. 09:00-21:00 oraz sob. 09:00-21:00, niedz. 10:00-20:00.

Usługę dostarcza serwis Migam.org, który istnieje od 2011 roku i od początku istnienia firmy, głównym polem do działania był język migowy, Głusi klienci i usprawnienie komunikacji pomiędzy Głuchymi klientami a słyszącymi pracownikami obsługi.

Pierwszym językiem głuchych klientów jest Polski Język Migowy, który ma odrębną od polskiego gramatykę i składnię. W związku z tym Głusi mają trudności ze zrozumieniem tekstu pisanego w języku polskim, a osoba nieznająca języka migowego ma problem ze zrozumieniem szyku zdań napisanych przez osobę głuchą. Do skutecznej komunikacji nie wystarczy jedynie kartka i długopis…


Powrót
Oceń nas