Kontakt

Centrum Handlowo-Rozrywkowe GALERIA AMBER
ul. Górnośląska 82
62 - 800 Kalisz
 
Administracja
email: Galeria.Amber@epp-poland.com
www.galeria-amber.com.pl
facebook.com/KaliszAmber
 
Punkt Informacji tel: 62 500 08 01
Biuro Administracji tel: 62 500 08 07 
Ochrona obiektu tel: 62 500 08 05
Serwis techniczny tel: 62 500 08 06
 
Najem wysp pasażowych i stoisk 
Małgorzata Strzebiecka
kom. 606 790 260
malgorzata.strzebiecka@epp-poland.com
 
Najem powierzchni handlowych
Joanna Dudzic
kom. 604 638 184
joanna.dudzic@epp-poland.com
 
Regulamin Centrum Handlowego "Galeria Amber"
Właściciel i zarządca:
EPP jest największym zarządcą centrów handlowych w Polsce pod względem powierzchni najmu. Portfel firmy obejmuje 35 projektów (29 obiektów handlowych i sześć kompleksów biurowych) o łącznej wartości około 2,8 miliarda euro i powierzchni najmu wynoszącej ponad milion metrów kwadratowych. Nieruchomości EPP są zlokalizowane w najbardziej atrakcyjnych polskich miastach o największym popycie konsumenckim i potencjale wzrostu. EPP dąży do zapewnienia jak najwyższych stóp zwrotu dla swoich udziałowców i partnerów JV poprzez dostarczanie najemcom atrakcyjnej i innowacyjnie zarządzanej powierzchni wspierając w ten sposób rozwój ich biznesu.
EPP należy do Redefine, drugiego największego funduszu inwestującego w nieruchomości (REIT) notowanego na giełdzie w Johannesburgu (JSE).
Więcej informacji jest dostępnych na www.epp-poland.com.
EPP is the largest asset manager of retail real estate located in Poland in terms of GLA. The company's portfolio consists of 35 projects (29 retail properties and six office complexes) with a total value of approx. 2.8 billion euro and leasable area of over 1,000,000 square metres. EPP’s projects are located in the most attractive Polish cities with the strongest consumer demand and growth potential. EPP is committed to deliver the best possible rates of return to its shareholders and JV partners by providing tenants with attractive and innovatively managed space to support their business growth.
EPP is owned by Redefine Properties, the second largest Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the Johannesburg Stock Exchange (JSE).
For more information, please visit www.epp-poland.com.
Oceń nas