Kontakt

Centrum Handlowo-Rozrywkowe GALERIA AMBER
ul. Górnośląska 82
62 - 800 Kalisz
 
Administracja
email: Galeria.Amber@epp-poland.com
www.galeria-amber.com.pl
facebook.com/KaliszAmber
 
Punkt Informacji tel: 62 500 08 01
Biuro Administracji tel: 62 500 08 07 
Ochrona obiektu tel: 62 500 08 05
Serwis techniczny tel: 62 500 08 06
 
Wynajem stoisk czasowych 
Małgorzata Strzebiecka
kom. 606 790 260
malgorzata.strzebiecka@epp-poland.com
Właściciel i zarządca:
EPP to holenderska spółka notowana na dwóch giełdach w Johannesburgu i Luksemburgu, działająca według formuły REIT i inwestująca w sektorze nieruchomości, zwłaszcza nieruchomości handlowych i biurowych na terenie całej Polski. Nasz zdywersyfikowany portfel aktywów obejmuje 6 projektów biurowych i 18 projektów handlowych oraz dwa obiekty wielofunkcyjne w budowie o łącznej powierzchni ponad 810 000 m.kw. Budynki zlokalizowane są w 18 największych miastach Polski o silnej gospodarce i wysokiej sile nabywczej, a także atrakcyjnych dla międzynarodowych inwestorów.
Celem EPP jest stworzenie w Polsce największej, generującej przychody, platformy rentownych aktywów handlowych przynoszących wysokie stopy zwrotu swoim akcjonariuszom.
Więcej informacji na www.epp-poland.com.
Oceń nas